Your Ad Here

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญสมาชิกชมรมทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 ก.พ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม