Your Ad Here

ทดสอบสัญญาณทางไกล

ชมรมวิทยุสมัครเล่น มฉก. ได้จัดให้มีการทดสอบสัญญาณทางไกล ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2552 ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรรมการชมรมทุกท่าน
อ.ต่อ(ที่ปรึกษา) 081-482-2535,084-327-0340 Call-Sign : HS5XTH
ฝน(ประธาน) 089-161-3756 Call-Sign : HS6TLT
พี่ต้อง(กรรมการ) 080-203-1023 Call-Sign : E27AGU
เทียม(กรรมการ) 081-141-1103

ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่าน การทดสอบสัญญาณทางไกลจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากความไม่พร้อมหลายประการ
แล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้า ครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากนะครับสำหรับบทความ

    ตอบลบ
  2. กิจกรรมทดสอบทางไกลของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเผื่อในยามฉุกเิฉินเราจะไ้ด้มีนักวิทยุที่มีประสิทธิภาพ

    ตอบลบ

ปฏิทินกิจกรรม